Загальні положення. ПДР РФ із змінами і доповненнями 2016 року глава 1.

07.07.2016

ПРАВИЛА ДОРОЖНЬОГО РУХУ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ
ПДР 2016 РФ
ПРАВИЛА ДОРОЖНЬОГО РУХУ РФ

ПРАВИЛА ДОРОЖНЬОГО РУХУ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ З ПОПРАВКАМИ, що НАБРАЛИ ЧИННОСТІ В 2016 РОЦІ.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Справжні Правила дорожнього руху * встановлюють єдиний порядок дорожнього руху на всій території Російської Федерації. Інші норма-тивні акти, що стосуються дорожнього руху, повинні ґрунтуватися на вимоги-ювань Правив і не суперечити їм.

* надалі — Правила.

1.2. В Правилах використовуються наступні основні поняття і терміни:

«Автомагістраль» — дорога, позначена знаком 5.1 * і має для кожного-дого напрямку руху проїзні частини, відокремлені один від одного поділу-обчислювальної смугою (а при її відсутності — дорожнім огородженням), без пере-перетинів в одному рівні з іншими дорогами, залізничними або трамвай-ними коліями, пішохідними чи велосипедними доріжками.

* Тут і далі наводиться нумерація дорожніх знаків згідно з Дод. 1.

«Автопоїзд» — механічний транспортний засіб, зчеплене з причепом (причепами).

«Велосипед» — транспортний засіб, крім інвалідних колясок, що має принаймні два колеса і приводиться в рух як правило мускульною енергією осіб, які перебувають на цьому транспортному засобі, зокрема за допомогою педалей або рукояток, і може також мати електродвигун номінальної максимальною потужністю в режимі тривалої навантаження, що не перевищує 0,25 кВт, автоматично відключає на швидкості більше 25 км/ч.

«Велосипедист» — особа, яка керує велосипедом.

«Велосипедна доріжка» — конструктивно відокремлений від проїжджої частини та тротуару елемент дороги (або окрема дорога), призначений для руху велосипедистів і позначений «знаком 4.4.1».

«Водій» — особа, яка керує будь-яким транспортним засобом, погонів-щик, провідний по дорозі в’ючних, верхових тварин або стадо. До водія прирівнюється навчає водінню.

«Вимушена зупинка» — припинення руху транспортного засобу через його технічну несправність або небезпеку, що створюється вантажем, що перевозиться, станом водія (пасажира) або появою перешкоди на дорозі.

«Головна дорога» — дорога, позначена знаками 2.1, 2.3.1 — 2.3.7 або 5.1, по відношенню до перехрещуваної (примикає), або дорога з твердим покриттям (асфальто — і цементобетон, кам’яні матеріали тощо) по відношенню до грунтової, або будь-яка дорога по відношенню до виїздів з прилеглих територій. Наявність на другорядній дорозі безпосередньо перед пере-крестком ділянки з покриттям не робить її рівною за значенням до перехрещуваної.

«Денні ходові вогні» — зовнішні світлові прилади, призначені для поліпшення видимості рухомого транспортного засобу спереду у світ-лоєві час доби.

«Дорога» — облаштована або пристосована і використовується для руху транспортних засобів смуга землі або поверхню штучного сооруже-ня. Дорога включає в себе одну або декілька проїзних частин, а також трамвайні колії, тротуари, узбіччя і розділювальні смуги при їх наявності.

«Дорожній рух» — сукупність суспільних відносин, що виникають-ють у процесі переміщення людей і вантажів за допомогою транспортних засобів або без таких у межах доріг.

«Дорожньо-транспортна пригода» — подія, що виникло в процесі руху по дорозі транспортного засобу і з його участю, під час якого загинули або поранені люди, пошкоджені транспортні засоби, споруди, вантажі або заподіяно інший матеріальний збиток.

«Залізничний переїзд» — перехрещення дороги із залізничними коліями на одному рівні.

«Маршрутний транспортний засіб» — транспортний засіб загального поль-ня (автобус, тролейбус, трамвай), призначений для перевезення по дорогах людей і рухається за встановленим маршрутом з позначеними місцями зупинок.

«Механічний транспортний засіб» — транспортний засіб, який приводиться в рух двигуном. Термін поширюється також на будь трактори і самохідні машини.

«Мопед» — двох — або триколісний механічний транспортний засіб, максимальна конструктивна швидкість якого не перевищує 50 км/год, що має двигун внутрішнього згоряння з робочим об’ємом, що не перевищує 50 куб. см або електродвигун номінальної максимальною потужністю в режимі тривалої навантаження більше 0,25 кВт і менше 4 кВт. До мопедам прирівнюються квадрициклы, що мають аналогічні технічні характеристики.

«Мотоцикл» — двоколісний механічний транспортний засіб з боковим причепом або без нього, робочий об’єм двигуна якого (у випадку двигуна внутрішнього згорання) перевищує 50 куб. см або максимальна конструктивна швидкість (при будь-якому двигуні) перевищує 50 км/год. До мотоциклів прирівнюються трицикли, а також квадрициклы з мотоциклетної посадкою кермом або мотоциклетного типу, що мають ненагруженную масу, що не перевищує 400 кг (550 кг для транспортних засобів, призначених для перевезення вантажів) без обліку маси акумуляторів (у разі електричних транспортних засобів), і максимальну ефективну потужність двигуна, що не перевищує 15 кВт.

«Населений пункт» — забудована територія, в’їзди на яку і виїзди з якої позначені знаками 5.23.1 — 5.26.

«Недостатня видимість» — видимість дороги менше 300 м в умовах туману, дощу, снігопаду тощо, а також в сутінки.

«Обгін» — випередження одного або кількох транспортних засобів, пов’язане з виїздом на смугу (бік проїжджої частини), призначену для зустрічей-ного руху і наступним поверненням на раніше займану смугу (бік проїзної частини).

«Узбіччя» — елемент дороги, що примикає безпосередньо до проїжджої частини на одному рівні з нею, відрізняється типом покриття або виділений з допомогою розмітки 1.2.1 або 1.2.2, що використовується для руху, зупинки та стоянки у відповідності з Правилами.

«Обмежена видимість» — видимість водієм дороги в напрямку дви-вання, обмежена рельєфом місцевості, геометричними параметрами дороги, рослинністю, будівлями, спорудами або іншими об’єктами, у тому числі транспортними засобами.

«Небезпека для руху» — ситуація, що виникла в процесі дорожнього руху, при якій продовження руху у тому ж напрямку і з тією ж швидкістю, що створює загрозу виникнення дорожньо-транспортної пригоди.

«Небезпечний вантаж» — речовини, вироби з них, відходи виробничої та іншої господарської діяльності, які внаслідок притаманних їм властивостей при перевезенні створити загрозу для життя і здоров’я людей, завдати шкоди окру-лишнього середовища, пошкодити чи знищити матеріальні цінності.

«Випередження» — рух транспортного засобу із швидкістю, більшою ско-рости попутного транспортного засобу.

«Організована перевезення групи дітей» — організована перевезення восьми і більше дітей в автобусі, не відноситься до маршрутному транспортному засобу, групи дітей чисельністю 8 і більше осіб, що здійснюється без їх законних представників, за винятком випадку, коли законний(і) предста-витель(чи) є(ються) призначеним(і) супроводжуючим(і) або призначений-вим медичним працівником.

«Організована транспортна колона» — група з трьох і більше хутра-технічних транспортних засобів, наступних безпосередньо один за одним по одній і тій же смузі руху з постійно включеними фарами в супроводу-водінні головного транспортного засобу з нанесеними на зовнішні по-хні спеціальними кольорографічними схемами та включеними проблес-ковимі маячками синього і червоного кольорів.

«Організована піша колона» — визначена у відповідності з пунктом 4.2 Правил група людей, що спільно рухаються по дорозі в одному напрямку-нді.

«Зупинка» — навмисне припинення руху транспортного засобу на час до 5 хвилин, а також на більше, якщо це необхідно для посадки або висадки пасажирів чи завантаження або розвантаження транспортного засобу.

«Острівець безпеки» — елемент облаштування дороги, який розділяє поло-си руху протилежних напрямків (у тому числі і смуги для велоси-педистов), конструктивно виділений бордюрним каменем над проїжджою частиною дороги або позначений технічними засобами організації дорожнього дви-вання і призначений для зупинки пішоходів під час переходу проїжджої частини дороги. До острівця безпеки може ставитися частина розділювальної смуги, через яку прокладено пішохідний перехід.

«Парковка (паркувальне місце)» — спеціально визначене і при необ-хідності облаштоване і обладнане місце, яке є в тому числі частиною автомобільної дороги та (або) прилягає до проїзної частини та (або) тротуару, узбіччя, естакаді або мосту або є частиною подэстакадных або підмостових просторів, площ та інших об’єктів вулично-дорожньої мережі, будівель, будівель чи споруд і призначене для організованої стоянки транспортних засобів на платній основі або без справляння плати за рішенням власника або іншого власника автомобільної дороги, собст-венніка земельної ділянки або власника відповідної частини будинку, будівлі або споруди.

«Пасажир» — особа, крім водія, знаходиться в транспортному засобі (на ньому), а також особа, яка входить у транспортний засіб (сідає на нього) або транспортного засобу (сходить з нього).

«Перехрестя» — місце перехрещення, прилягання або розгалуження доріг на одному рівні, обмежене уявними лініями, що з’єднують відпо-венно протилежні, найбільш віддалені від центру перехрестя початку заокруглень проїжджих частин. Не вважаються перехрестями виїзди з прилегаю-ють територій.

«Перешикування» — виїзд із займаної смуги або займаної ряду з збе-ванням початкового напрямку руху.

«Пішохід» — особа, яка знаходиться поза транспортного засобу на дорозі або на пішохідній або велопешеходной доріжці і не виробляє на них роботу. До пішоходів прирівнюються особи, що пересуваються в інвалідних колясках без двигуна, ведуть велосипед, мопед, мотоцикл, везуть санки, візок, дитячу або інвалідну коляску, а також використовують для пересування роликові ковзани, самокати та інші аналогічні засоби.

«Пішохідна доріжка» — облаштована або пристосована для руху пішоходів смуга землі або поверхню штучного споруди, позначена «знаком 4.5.1».

«Пішохідна зона» — територія, призначена для руху пішоходів, початок та кінець якої позначені відповідно «знаками 5.33» і «5.34».

«Пішохідна та велосипедна доріжка (велопешеходная доріжка)» — конструктивно відокремлений від проїжджої частини елемент дороги (або окрема дорога), призначений для роздільного чи спільного з пішоходами руху велосипедистів і позначений «знаками 4.5.2» — «4.5.7».

«Пішохідний перехід» — ділянка проїзної частини, трамвайних колій, позначений «знаками 5.19.1,» «5.19.2» і (або) розміткою «1.14.1 і 1.14.2» і виділений для руху пішоходів через дорогу. При відсутності розмітки ширина пішохідного переходу визначається відстанню між «знаками 5.19.1» і «5.19.2.»

Тут і далі наводиться нумерація дорожньої розмітки згідно

з додатком 2.

«Смуга руху» — будь-яка з поздовжніх смуг проїзної частини, позначений-ва або не позначена розміткою і має ширину, достатню для руху автомобілів в один ряд.

«Смуга для велосипедистів» — смуга проїзної частини, призначена для руху на велосипедах і мопедах, відокремлена від решти проїзної частини горизонтальною розміткою і позначена «знаком 5.14.2».

«Перевага (пріоритет)» — право на першочерговий рух в наме-ченном напрямку по відношенню до інших учасників руху.

«Перешкода» — нерухомий об’єкт на смузі руху (несправний або пошкоджений транспортний засіб, дефект проїжджої частини, сторонні предмети тощо), що не дозволяє продовжити рух по цій смузі.

Не є перешкодою затор або транспортний засіб, що зупинився на цій смузі руху відповідно до вимог Правил.

«Прилегла територія» — територія, що безпосередньо прилягає до дороги і не призначена для наскрізного руху транспортних засобів (двори, житлові масиви, автостоянки, АЗС, підприємства тощо). Рух по прилеглій території здійснюється відповідно до настою-летять Правилами.

«Причіп» — транспортний засіб, не обладнаний двигуном і призначений-ченное для руху в складі з механічним транспортним засобом. Термін поширюється також на напівпричепи і причепи-розпуски.

«Проїзна частина» — елемент дороги, призначений для руху безрель-вих транспортних засобів.

«Розділювальна смуга» — елемент дороги, виділений конструктивно і (чи) з допомогою розмітки 1.2.1, що розділяє суміжні проїзні частини і не призначений для руху і зупинки транспортних засобів.

«Дозволена максимальна маса» — маса спорядженого транспортного засобу з вантажем, водієм і пасажирами, установлена підприємством-виробником у якості максимально допустимої. За дозволену максі-мальну масу складу транспортних засобів, тобто зчеплених і рухаються як одне ціле, приймається сума дозволених максимальних мас транс-кравців засобів, що входять до складу.

«Регулювальник» — особа, наділена в установленому порядку повноваженнями з регулювання дорожнього руху за допомогою сигналів, встановлених Правилами, і безпосередньо здійснює зазначене регулювання. Регулювальник повинен бути у форменому одязі та (або) мати розпізнавальний знак і екіпіровку. До регулировщикам відносяться співробітники поліції та військової автомобільної інспекції, а також працівники дорожньо-експлуатаційних служб, чергові на залізничних переїздах і поромних переправах при виконанні ними своїх посадових обов’язків.

«Стоянка» — навмисне припинення руху транспортного засобу на час, більший ніж 5 хвилин, з причин, не пов’язаних з посадкою або висадкою пасажирів або завантаження або розвантаження транспортного засобу.

«Темний час доби» — проміжок часу від закінчення вечірніх сутінків до початку ранкових сутінків.

«Транспортний засіб» — пристрій, призначений для перевезення по дорогах людей, вантажів чи устаткування, встановленого на ньому.

«Тротуар» — елемент дороги, призначений для руху пішоходів і прилягає до проїзної частини або до велосипедній доріжці або відокремлений від них газоном.

«Поступитися дорогу (не створювати перешкод)» — вимога, що означає, що учасник дорожнього руху не повинен починати, відновлювати або зни-жати рух, здійснювати який-небудь маневр, якщо це може примусити інших учасників руху, мають по відношенню до нього перевагу, змінити напрямок руху або швидкість.

«Учасник дорожнього руху» — особа, яка бере безпосередню участь у процесі руху як водія, пішохода, пасажира транс-портного засобу.

«Шкільний автобус» — спеціалізований транспортний засіб (автобус), що відповідає вимогам до транспортних засобів для перевезення дітей, встановленим законодавством про технічному регулюванні, і належачи-най на праві власності або на іншій законній підставі дошкільної обра-зовательной або загальноосвітній організації.

1.3. Учасники дорожнього руху зобов’язані знати і дотримуватися відносяться до них вимоги Правил, сигналів світлофорів, знаків та розмітки, а також виконувати розпорядження регулювальників, які діють в межах наданих-лених їм прав і регулюють дорожній рух встановленими сигна-ламі.

1.4. На дорогах встановлено правосторонній рух транспортних засобів.

1.5. Учасники дорожнього руху повинні діяти таким чином, щоб не створювати небезпеки для руху і не завдавати шкоди.

Забороняється пошкоджувати чи забруднювати покриття доріг, знімати, загороджувати, пошкоджувати, самовільно встановлювати дорожні знаки, світлофори та інші технічні засоби організації руху, залишати на дорозі предмети, що створюють перешкоди для руху. Особа, яка створила перешкоду, зобов’язана прийняти всі можливі заходи для її усунення, а якщо це неможливо, то доступними засобами забезпечити інформування учасників руху про небезпеку і повідомити в поліцію.

1.6. Особи, які порушили Правила, несуть відповідальність згідно з дейст-вующим законодавством.

Загальні положення. ПДР РФ із змінами і доповненнями 2016 року глава 1.
8 (495) 774-49-60

Короткий опис статті: пдр рф 2013 Правила дорожнього руху Російської Федерації із змінами і доповненнями, що набули чинності з 8 червня 2016 року. правила, дорожнього руху, нові, 2016, безпеки, знаками, транспортний засіб, загальний, положення, ПРАВИЛ дорожнього руху 2016, Госту, компанія, мосавтопро

Джерело: Загальні положення. ПДР РФ із змінами і доповненнями 2016 року глава 1.

Також ви можете прочитати