Сесія

12.08.2015

Сесія

Заліково-екзаменаційна сесія (або сесія ) — завершальний етап будь-якого навчального семестру. У цей період студент повинен здати всі заліки та іспити з дисциплін, передбачених навчальним планом.

На підставі Положення про курсові екзамени та заліки устигаючим є тільки той студент, який у встановлені терміни здав всі заліки та іспити.

Іспити студенти здають в період зимової і весняної екзаменаційних сесій.

Розклад іспитів складається з урахуванням думки студентів. Старостам груп потрібно звернутися в Сектор планування навчальних занять (ауд. 247) в терміни:

— з 15 жовтня по 1 листопада;

— з 15 березня по 1 квітня.

Розклад іспитів вивішується на інформаційних стендах, розташованих на другому поверсі головного корпусу, і в інтернеті.

Розклад предэкзаменационных консультацій і прийому заліків вивішується на інформаційних стендах відповідних кафедр.

На заліки та іспити студент повинен приходити строго в зазначений розкладом час. При здачі заліків та іспитів студент зобов’язаний пред’явити викладачу залікову книжку .

Допуск студентів до сесії здійснює декан факультету. Студент недопускається до здачі заліків та іспитів, якщо у нього є заборгованості за попередню сесію.

Студент може бути недопущен до складання іспиту, якщо він не виконав програму з даної дисципліни — не атестований викладачем по лабораторних, розрахунково-графічних, курсових робіт, курсового проекту. Питання про допуск студента до іспиту вирішуються на предэкзаменационных консультаціях.

На іспиті або заліку студент може отримати наступні оцінки :

  • Зараховано
  • Відмінно
  • Гаразд
  • Задовільно
  • Незадовільно
  • Незараховано

Неявка студента без поважної причини на іспит або залік, а також атестація з даної дисципліни прирівнюється до незадовільною оцінкою.

Поважною причиною є хвороба, підтверджена медичною довідкою форми 095/у. Довідка засвідчується в поліклінічному відділенні МАДІ (ауд. 113л). Завірена довідка надається в деканат факультету.

Для студентів, які не отримали позитивні оцінки на іспиті або заліку, встановлюються додаткові іспити або заліки. У разі, якщо студент отримує неудовлетварительную оцінку на додатковому іспиті або заліку, йому надається можливість здачі іспиту або заліку комісії викладачів. Комісія формується завідуючим кафедрою у складі не менше 3-х осіб. Рішення комісії є остаточним і перегляду не підлягає.

Додаткові іспити або заліки складаються за додатковими відомостями або індивідуальним напрямами. Індивідуальне направлення видається студенту в деканаті до початку іспиту або заліку. Індивідуальне напрямок здається в деканат викладачем або співробітником кафедри.

Повторна здача іспиту з метою підвищення позитивної оцінки не може бути дозволена деканом, але не більше однієї пересдаваемой дисципліни в сесію.

Якщо студент отримав на іспиті незадовільну оцінку або здав іспит після встановлених термінів (крім випадків офіційного продовження з поважних причин), то він автоматично позбавляється права на отримання стипендії у наступному семестрі (стосується студентів бюджетної форми навчання).

Студенти, які склали всю заліково-екзаменаційну сесію у встановлені терміни і не мають академічних заборгованостей, допускаються до занять наступним семестрі або перевдятся на наступний курс.

Студенти, які навчаються на випускному курсі, допускаються до підсумкової державної атестації (здача державного іспиту, захист випускної кваліфікаційної роботи), тільки у тому випадку, якщо вони виконали всі вимоги навчального плану.

Студенти, які мають академічні заборгованості (оцінки «незадовільно, «незараховано») відраховуються з університету.

Короткий опис статті: іспити

Джерело: Сесія

Також ви можете прочитати