Правила здачі іспиту в ГИБДД 2013.

06.09.2015

Правила здачі іспиту в ГИБДД 2013.
Правила здачі іспиту в ГИБДД 2013.
Нові правила здачі іспиту в ГИБДД 2013

З 1 лютого 2013 змінюються правила здачі іспиту в ГИБДД. Ознайомитися з правилами здачі іспиту в ГИБДД 2013 буде дуже корисно тим, хто вже напередодні здачі іспиту або тільки готується до отримання водійських прав.

Методика проведення кваліфікаційних іспитів на отримання права на керування транспортними засобами

1. Теоретичний іспит являє собою форму об’єктивної оцінки знань і розуміння кандидатом у водії законодавства Російської Федерації в області забезпечення безпеки дорожнього руху, факторів, що сприяють виникненню дорожньо-транспортних пригод, інших питань, що стосуються безпеки дорожнього руху, з використанням завдань стандартизованої форми (екзаменаційних білетів).

2. Теоретичний іспит на право керування транспортними засобами окремих категорій проводиться за затвердженими в установленому порядку комплектів квитків:

комплект екзаменаційних білетів для прийому теоретичних іспитів на право керування транспортними засобами категорій «А» і «В»;

комплект екзаменаційних білетів для прийому теоретичних іспитів на право керування транспортними засобами категорій «С» і «D». З цього ж комплекту проводиться іспит у кандидатів у водії, які пройшли підготовку за програмою підготовки водіїв транспортних засобів категорій «В, С», «трамвай» і «тролейбус».

3. Екзаменаційні білети включають в себе питання, що стосуються:

Правил дорожнього руху Російської Федерації;

Основних положень по допуску транспортних засобів до експлуатації і обов’язки посадових осіб щодо забезпечення безпеки дорожнього руху;

законодавства Російської Федерації в частині, що стосується забезпечення безпеки дорожнього руху, а також кримінальної, адміністративної та іншої відповідальності водіїв транспортних засобів;

технічних аспектів безпечного керування транспортним засобом;

факторів, які сприяють виникненню дорожньо-транспортних пригод;

елементів конструкції транспортного засобу, стан яких впливає на безпеку дорожнього руху;

методів надання першої допомоги особам, постраждалим при дорожньо-транспортній пригоді.

4. Кожен білет містить 20 питань. На кожне питання приведено від двох до п’яти відповідей, один з яких правильний.

Питання квитка об’єднані в 4 групи по 5 запитань. (перша група містить запитання №№ 1 — 5 екзаменаційних білетів; друга — №№ 6 — 10; третя – №№ 11 — 15 і четверта– №№ 16 — 20).

Організація проведення іспиту

5. Теоретичний іспит проводиться у спеціально виділеному, ізольованому від доступу сторонніх осіб приміщенні, обладнаному місцями для кандидатів у водії і робочим місцем для екзаменатора.

6. У приміщенні забороняється розміщення інформаційних матеріалів, літератури або технічних засобів дозволяють кандидатам у водії вибрати правильну відповідь на який-небудь з питань квитків.

7. Розташування (обладнання) робочого місця експерта повинно забезпечувати візуальний контроль за діями кандидатів у водії під час проведення теоретичного іспиту

8. Форма проведення теоретичного іспиту – індивідуальна. Іспит може прийматися як від одного, так і від декількох кандидатів у водії одночасно.

9. Теоретичний іспит проводиться за допомогою автоматизованої системи (вимоги до автоматизованої системи – Додаток № 1 до Методики) або, у випадку її несправності, – методом письмового опитування.

10. При використанні автоматизованої системи:

10.1. Перед початком іспиту екзаменатор проводить перевірку працездатності автоматизованої системи в цілому і кожного автоматизованого робочого місця кандидатів у водії. Несправні автоматизовані робочі місця кандидатів у водії для іспиту не використовуються.

10.2. Основне екзаменаційне завдання формується автоматизованою системою з бази затверджених квитків шляхом вибору випадковим чином 4 груп питань з різних квитків. Перестановка питань між групами не допускається. Кожна група складається з 5 питань.

Додаткове завдання складається з 5 або 10 питань. Питання вибираються з тих же груп питань, при відповіді на які кандидатом у водії допущена помилка або не дано відповідь.

Послідовність відповідей на питання завдання вибирається кандидатом у водії самостійно.

10.3. Для відповіді на питання основного завдання кандидата у водії надається 20 хвилин, для відповіді питання додаткового завдання з 5 питань – 5 хвилин, для відповіді питання додаткового завдання з 10 питань – 10 хвилин. Хронометраж часу здійснюється автоматично з моменту виведення на екран монітора автоматизованого робочого місця кандидата у водії відповідного квитка часу. Після закінчення зазначеного часу іспит припиняється.

10.4. Іспит припиняється:

після закінчення встановленого часу

при виставленні оцінки «Не склав».

Порядок проведення іспиту

11. При проведенні теоретичного іспиту за допомогою автоматизованої системи:

11.1. Екзаменатор через автоматизоване робоче місце екзаменатора вводить (звіряє) прізвище, ім’я, по батькові кандидата у водії, пропонує йому зайняти призначене автоматизоване робоче місце кандидата у водії .

11.2. Перед початком іспиту на екрані монітора відображається номер АРМ «Кандидат у водії», найменування комплекту екзаменаційних білетів, по якій проводиться іспит, прізвище, ім’я, по батькові кандидата у водії.

11.3. Завдання виводиться на екран монітора тільки після подвійного натискання кандидатом у водії відповідної клавіші на клавіатурі АРМ «Кандидат у водії» або іншим способом, визначеним застосовуваним технічним обладнанням.

12. В ході іспиту на екрані монітора АРМ «Кандидат у водії» відображаються:

12.1. Питання завдання і час, що залишився до кінця іспиту.

12.2. Інформація про призначення додаткового завдання, яке призначається, якщо у відведений час кандидат у водії:

відповів неправильно (не відповів) на 1 питання основного завдання – з 5 питань;

відповів неправильно (не відповів) на 2 питання в різних групах основного завдання – з 10 питань;

відповів неправильно на 1 питання в одній групі і не відповів на 1 питання в іншій групі – з 10 питань.

13. По закінченні іспиту на екрані монітора АРМ «Кандидат у водії» відображаються:

13.1. Підсумкова оцінка за іспит, час, витрачений на вирішення завдання та інформація про правильність відповідей на питання завдання.

13.2. Питання завдання, на які було вибрано неправильну відповідь, із зазначенням правильної відповіді, виведені за запитом кандидата у водії шляхом натискання відповідної клавіші або іншим способом, визначеним застосовуваним технічним обладнанням.

14. Екзаменатор візуально і за допомогою АРМ «Екзаменатор» контролює хід теоретичного іспиту. На монітор АРМ «Екзаменатор» екзаменатора виводиться інформація про хід виконання завдань на кожному АРМ «Кандидат у водії», інформація про відповіді на питання завдань на конкретному АРМ «Кандидат у водії», коментарі до правильних відповідей на питання завдання – за запитом екзаменатора.

15. Після закінчення теоретичного іспиту екзаменатор через АРМ «Екзаменатор» роздруковує роздруку протоколу прийому кваліфікаційних іспитів та екзаменаційного листа.

16. У разі виявлення в ході теоретичного іспиту несправності АРМ «Кандидат у водії» виставлена оцінка анулюється, і іспит проводиться знову на іншому АРМ.

17. При проведенні іспиту методом письмового опитування екзаменатор :

17.1. Формує екзаменаційне завдання, використовуючи друкований вигляд екзаменаційних білетів та керуючись підпунктом 10.2. Методики проведення теоретичного іспиту.

17.2. Веде хронометраж часу з моменту подачі команди, що дозволяє приступити до вирішення питань завдання, візуально і контролює хід теоретичного іспиту

17.3. Після закінчення теоретичного іспиту

перевіряє виконання основного завдання з допомогою контрольних таблиць, що входять у комплекти затверджених екзаменаційних білетів,

виставляє в екзаменаційному листі оцінку за іспит;

призначає додаткове завдання в порядку, визначеному в підпункті 12.2 Методики теоретичного іспиту.

Система оцінки

18. За результатами теоретичного іспиту виставляється оцінка «не Склав», якщо у відведений час кандидат у водії відповів правильно:

на 20 питань основного завдання,

на всі питання додаткового завдання, призначеного в порядку визначеному в підпункті 12.2 Методики теоретичного іспиту.

19. За результатами теоретичного іспиту виставляється оцінка «Не склав» виставляється, якщо кандидат у водії у відведений час:

відповів неправильно 3 питання основного завдання

відповів неправильно на 1 і більше питань додаткового завдання, призначеного в порядку визначеному в підпункті 12.2 Методики теоретичного іспиту

користувався якоюсь літературою, технічними засобами або перемовлявся з іншими особами.

II . Перший етап практичного іспиту

Зміст іспиту

20. Іспит проводиться з метою визначення можливості допуску кандидата у водії до іспиту в умовах реального дорожнього руху або в установлених випадках, винесення рішення про можливість видачі водійського посвідчення.

21. При проведенні іспиту в кандидата у водії перевіряються відповідні вміння і навички керування транспортним засобом відповідної категорії.

користування органами керування, дзеркалами заднього виду, ременів безпеки;

початку руху;

маневрування в обмеженому просторі переднім і заднім ходом;

побудови оптимальної траєкторії маневру;

оцінки габаритних параметрів транспортних засобів;

перемикання передач (крім транспортних засобів з автоматичною трансмісією);

зупинки у позначеному місці;

зупинки і початку руху на підйомі;

постановки на стоянку паралельно краю проїжджої частини;

в’їзду в бокс заднім ходом;

руху мотоцикла по колійні дошці;

керування мотоциклом на малій швидкості;

постановки автопоїзда заднім бортом до платформи;

прямолінійного руху автопоїзда заднім ходом .

22. Іспит проводиться шляхом послідовного виконання випробувальних вправ. Послідовність виконання випробувальних вправ, передбачених для транспортних засобів відповідної категорії, визначається схемою організації дорожнього руху на автодромі.

23. При проведенні іспиту на категорію «А» виконуються наступні випробувальні вправи :

№ 1 «Старт»;

№ 2 «Габаритний коридор»;

№ 3 «Габаритний півколо»;

№ 4 «Розгін – гальмування»;

№ 5 «Змійка»;

№ 6 «Колейная дошка»;

№ 7 «Рух з малою швидкістю»;

№ 8 «Габаритна вісімка»;

№ 9 «Фініш».

Примітка. При проведенні іспиту на категорію «А» в осіб з обмеженими фізичними можливостями, допущених за медичними показаннями до управління триколісними мототранспортними засобами або мотоцикли з боковим причепом, виконуються наступні випробувальні вправи: № 1«Старт», № 4 «Розгін – гальмування», № 5 «Змійка», № 8 «Габаритна вісімка», №9 «Фініш».

24. При проведенні іспиту на категорії «В», «С», «D» виконуються наступні випробувальні вправи:

вправа № 1 «Зупинка і початок руху на підйомі з зупинкою на узвозі»;

вправа № 2 «Повороти на 90 градусів»;

вправа № 3 «Розворот і парковка»;

вправа № 4 «Паралельна парковка заднім ходом».

25. При проведенні іспиту на категорії «BE», «СЕ», «DE» виконуються наступні випробувальні вправи:

вправа № 1 «Постановка автопоїзда заднім бортом до платформі»»;

вправа № 2 «Прямолінійний рух автопоїзда заднім ходом».

Організація проведення іспиту

26. Перед початком іспиту екзаменатор перевіряє:

обладнання автодрому у відповідності зі схемами випробувальних вправ та його відповідність встановленим вимогам (додаток № 2 до Методики);

ТЗ на відповідність встановленим вимогам (додаток № 3 до Методики).

27. Не допускається проведення іспиту у випадках, якщо автодром і (або) ТЗ не відповідають встановленим вимогам.

28. Перед початком виконання випробувальних вправ ТЗ повинно бути встановлено в передстартовій зоні, двигун прогрітий і вимкнений, стоянкове гальмо включений, важіль механічної коробки перемикання передач в нейтральному положенні (для автоматичної трансмісії орган управління режимами трансмісії повинен перебувати в положенні «Р»).

29. Посадка в МС кандидата у водії перед початком виконання випробувальних вправ і висадка з нього після виконання випробувальних вправ здійснюється під керівництвом екзаменатора (помічника екзаменатора).

30. Екзаменатор контролює виконання вправ візуально або з допомогою технічних засобів.

31. Під час іспиту на території автодрому не допускається рух ТЗ, крім використовуваних для прийому іспитів, і пішоходів, крім осіб, безпосередньо зайнятих на прийомі іспитів.

32. Послідовність виконання вправ визначається схемою організації руху на автодромі.

Комплекс випробувальних вправ на категорію «А» виконуються на мотоциклах з механічною трансмісією.

Комплекс випробувальних вправ на категорії «В», «С» виконуються тільки на ТЗ з механічною трансмісією.

Комплекс випробувальних вправ на категорії «Д», «ВЕ», «СЕ», «ДЕ» виконуються на ТЗ як з механічною так і з автоматичною трансмісією.

33. Для надання допомоги при проведенні іспиту можуть залучатися представники освітніх, автотранспортних установ (підприємств), військових комісаріатів та інших організацій (далі – помічник).

Порядок проведення іспиту

34. По команді екзаменатора кандидат у водії займає місце в екзаменаційному ТЗ, здійснює підготовку до руху і виконує комплекс вправ.

35. При проведенні іспиту екзаменатор контролює хід виконання завдання, веде хронометраж часу, фіксує в екзаменаційному листі помилки, виставляє оцінку за виконання кожної вправи та іспиту в цілому, забезпечує дотримання загальних вимог безпеки на майданчику при проведенні іспиту.

36. Команди кандидата у водії повинні подаватися чітко і своєчасно. При відсутності можливості подачі команд голосом (знаходження екзаменатора поза зоною старту) екзаменатор може використовувати систему умовних жестів, значення яких заздалегідь доводяться до відома кандидата у водії.

Система оцінки

37. Підсумкова оцінка «Здав» за перший етап практичного іспиту виставляється, якщо кандидат у водії виконав всі вправи, передбачені комплексом для конкретної категорії ТЗ.

38. Підсумкова оцінка «Не склав» виставляється, якщо кандидат у водії відмовився від виконання вправи або не виконав хоча б одну вправу з усіх, передбачених комплексом, а також у разі, якщо він перевищив загальний час виконання комплексу випробувальних вправ.

39. Для комплексу вправ на категорію «А» визначено перелік типових помилок, які діляться на грубі, середні і дрібні. У відповідності з цією класифікацією за вчинення кожної помилки кандидата у водії нараховуються штрафні бали: за грубу – 20, за середню – 10, за дрібну – 5.

Оцінка «Виконав» виставляється, коли кандидат у водії при виконанні вправи не допустив помилок або сума штрафних балів за допущені помилки становить менше 20.

Оцінка «Не виконав» виставляється, коли сума штрафних балів за допущені помилки становить 20 або більше.

40. Загальний час проходження комплексу випробувальних вправ розраховується за формулою

де = 765 м — загальна довжина шляху проходження комплексу випробувальних вправ (за винятком зон випробувальних вправ, на виконання яких установлені нормативи часу), м;

= 10 – середня швидкість руху по автодрому (приймається рівною 10 км/год), м/хв;

= …– сумарний час виконання вправ, на які встановлюються нормативи часу), хв.

Порядок і умови виконання випробувальних вправ першого етапу практичного іспиту на автодромі

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ, ВИКОРИСТОВУВАНІ НА МАЛЮНКАХ ВИПРОБУВАЛЬНИХ ВПРАВ ПЕРШОГО ЕТАПУ ПРАКТИЧНОГО ІСПИТУ

Короткий опис статті: гибдд іспит Авошкола в Санкт-Петербурзі Автошкола, Санкт-Петербург, ПДР, права, водій, спб.

Джерело: Правила здачі іспиту в ГИБДД 2013.

Також ви можете прочитати