Персональний сайт, Іспит з математики 6 клас

30.08.2015

Квитки до іспиту(заліку) скачати

1. Яке число називають дільником числа а? Наведіть приклад. (Пункт 1)

2. Яке число називають кратним числа а? Наведіть приклад. (Пункт 1)

3. Які числа називають парними, а які-непарними? Наведіть приклад. (Пункт 2)

4. Сформулювати ознаки подільності на 2; 5; 3; 9. Наведіть приклад. (Пункти 2, 3)

5. Яке число називають простим, а складеним? Наведіть приклад. (Пункт 4)

6. Яке число називають найбільшим спільним дільником натуральних чисел а і b? Які два числа називають взаємно простими? Наведіть приклади. (Пункт 6)

7. Яке число називають найменшим спільним кратним чисел а і b? Де воно використовується? Наведіть приклад. (Пункт 7)

8. Сформулювати основну властивість дробу. Де воно використовується? Наведіть приклад. (Пункт 8)

9. Що називають скороченням дробу? Яку дріб називають несократимой? Наведіть приклади. (Пункт 9)

10. Які числа називають взаємно оберненими? Наведіть приклад. (Пункт 16)

11. Що таке дробове вираження? Наведіть приклад. (Пункт 19)

12. Що називають відношенням двох чисел? Які відносини називають взаємно оберненими? Наведіть приклад. (Пункт 20)

13. Що таке пропорція? Що називають крайніми, а що середніми членами пропорції? Наведіть приклад. (Пункт 21)

14. Сформулювати основну властивість пропорції. Наведіть приклад. (Пункт 21)

15. Які величини називають прямо пропорційними, а які обернено пропорційними? Наведіть приклад. (Пункт 22)

16. Що називають масштабом карти? Наведіть приклад. (Пункт 23)

17. Що називається радіусом кулі; кулі діаметром? Наведіть приклад. (Пункт 25)

18. Що таке координатна пряма? Що називають координатою точки на прямій? Наведіть приклад. (Пункт 26)

19. Які числа називають протилежними? Які числа називають цілими? Наведіть приклад. (Пункт 27)

20. Що називають модулем числа? Наведіть приклад. (Пункт 28)

21. Які числа називають раціональними? Наведіть приклад. (Пункт 37)

22. Що називають числовим коефіцієнтом вирази? Наведіть приклад. (Пункт 40)

23. Які складові називають подібними? Наведіть приклад. (Пункт 41)

24. Які рівняння називають лінійними? Наведіть приклад. (Пункт 42)

25. Які прямі називають перпендикулярними; які відрізки і промені є перпендикулярними? Наведіть приклад. (Пункт 43)

26. Які прямі називають паралельними; які відрізки і промені є паралельними? Наведіть приклад. (Пункт 44)

27. Що таке система координат на площині? Що таке координатна площина? Наведіть приклад. (Пункт 45)

28. Що таке координати точки на площині? Що таке абсциса і ордината точки? Наведіть приклад. (Пункт 45)

Теми додаткових питань

1. Розкладання на прості множники. (Пункт 5)

2. Порівняння звичайних дробів. (Пункт 11)

3. Додавання і віднімання мішаних чисел. (Пункти 11, 12)

4. Множення мішаних чисел. (Пункт 13)

5. Знаходження дробу від числа. (Пункт 14)

6. Знаходження відсотків від числа. (Пункт 14)

7. Запис числа, зворотного даного числа; зворотного змішаного числа. (Пункт 16)

8. Ділення мішаних чисел. (Пункт 17)

9. Знаходження числа за його дробом. (Пункт 18)

10. Знаходження числа за його відсотками. (Пункт 18)

11. Знаходження довжини кола. (Пункт 24)

12. Обчислення площі кола. (Пункт 24)

13. Знаходження числа, протилежного даному. (Пункт 27)

14. Знаходження модуля позитивного числа, нуля, від’ємного числа. (Пункт 28)

15. Порівняння додатних і від’ємних чисел. (Пункт 29)

16. Додавання цілих чисел на координатній прямій. (Пункт 31)

17. Додавання цілих чисел. (Пункти 32, 33)

18. Віднімання цілих чисел. (Пункт 34)

19. Знаходження довжини відрізка на прямій. (Пункт 34)

Короткий опис статті: іспити

Джерело: Персональний сайт — Іспит з математики 6 клас

Також ви можете прочитати