Перша Гімназія, екзамен у 4 класі

09.08.2015

екзамен у 4 класі

Четвертий рік навчання у молодших класах завершує перший етап шкільного життя дитини.

Четвертокласники – це випускники початкової школи. Саме цей факт багато в чому визначає ті акценти, які розставляють дорослі у взаємодії з дітьми даного віку. Перспектива переходу в середню школу змушує дорослих звертати першочергову увагу на сформованість у четвертокласників навчальних умінь і навичок.

Положення про порядок проведення регіональних іспитів

для учнів загальноосвітніх установ Оренбурзької області в 2012-20132 навчальному році

1. Загальні положення

1.1. Положення про порядок проведення регіональних іспитів розроблено відповідно до адміністративним регламентом міністерства освіти Оренбурзької області по виконанню державної функції здійснення контролю якості освіти, затвердженого наказом міністерства освіти від 28.08.2009 № 01/20-1336 б.

1.2. Положення встановлює порядок проведення регіональних іспитів у загальноосвітніх закладах Оренбурзької області у 2012-2013 навчальному році .

1.3. Положення поширюється на загальноосвітні установи Оренбурзької області, реа лизующие програми початкової загальної і основної загальної освіти.

1.4. Регіональні іспити проводяться з метою розробки нових підходів до оцінки якості освіти через введення незалежної зовнішньої процедури оцінювання екзаменаційних робіт студентів, пошук нових форм оцінки освітніх досягнень учнів, що відповідають вимогам розвитку освіти.

1.5. Перелік загальноосвітніх предметів і класів, в яких проводяться іспити, визначаються міністерством освіти Оренбурзької області.

1.6. При проведенні регіональних іспитів можуть бути використані комп’ютерні технології.

2. Порядок проведення регіональних іспитів

2.1. Учасниками регіональних іспитів у 2011-2012 навчальному році є учні 4-х, 7-х і 8-х класів загальноосвітніх установ Оренбурзької області.

2.2. Учні, які перебували на тривалому лікуванні в стаціонарі або лікувально-профілактичному закладі, котрі навчалися за станом здоров’я на дому, вибирають форму проведення іспиту самостійно (регіональний іспит або іспит в традиційній формі).

Навчаються, займаються за програмами VII і VIII виду, здають іспит в традиційній формі текстів, розроблених муніципальним органом управління освітою.

2.3. Всі іспити проводяться в письмовій формі.

2.4. Регіональні іспити проводяться в терміни, які визначає міністерство освіти Оренбурзької області.

2.5. Встановлюється наступна тривалість іспитів:

4-ті класи – 2 частини по 45 хвилин кожна;

7-е, 8-е класи – 90 хвилин.

2.6. Тексти екзаменаційних робіт розробляються ДБУ РЦРО.

2.7. Учні складають іспити у тих загальноосвітніх установах, в яких вони навчалися.

Регіональні іспити включаються в загальний розклад шкільних іспитів.

Для організації і проведення іспитів наказом по загальноосвітній установі призначається комісія у складі: голова комісії – директор школи або його заступник, який курирує дану предметну область, члени комісії – вчителі цього навчального закладу, які не є фахівцями з сдаваемому предмету. До складу комісії можуть включатися представники органів державно-громадського управління, муніципальних органів управління освітою, батьки учнів.

2.8. Слухачі, які захворіли в день проведення іспиту та представили довідку з медичного закладу, можуть здати іспит в додаткові терміни за текстів, розроблених муніципальним органом управління освітою.

2.9. На іспиті які навчаються забороняється користуватися калькуляторами, мобільними телефонами, зошитами, підручниками, довідковими матеріалами. На іспиті з математики у 8 класі дозволяється користуватися таблицею квадратів двозначних чисел.

2.10. Учні 4-х класів, які отримали на регіональному іспиті незадовільні оцінки, звільняються від повторної здачі іспиту.

2.11. Підсумковою оцінкою для учнів 4-х класів є відповідна річна відмітка.

2.12. Навчаються 7-х і 8-х класів, що одержали на регіональному іспиті незадовільні оцінки з одного або двох предметів, надається право перездати іспит повторно з цих предметів. Для таких учнів організовуються додаткові заняття по підготовці до іспиту.

2.13. Перездача іспитів навчаються, які отримали незадовільні оцінки, яка проводиться за текстами, розробленим муніципальним органом, що здійснює управління в сфері освіти.

2.14. Підсумкова оцінка для учнів 7-х і 8-х класів визначається як середнє арифметичне річної оцінки та оцінки за іспит і виставляється у журнал цілими числами у відповідності з правилами математичного округлення.

2.15. Терміни проведення перескладання іспитів встановлюються муніципальним органом, який здійснює управління у сфері освіти, але не пізніше 25 червня 2012 р .

2.16. Для організації та проведення регіональних іспитів наказом муніципального органу управління освітою створюються предметні і конфліктні комісії.

2.17. Перевірка екзаменаційних робіт проводиться незалежними предметними комісіями за схемами, які затверджуються органом управління освітою, з використанням єдиних критеріїв перевірки та оцінювання робіт учнів.

Чернетки не перевіряються і не враховуються при виставленні оцінки.

2.18. Оцінки за іспит повинні бути оголошені навчаються не пізніше трьох днів після його проведення.

2.19. Учні мають право ознайомитись зі своєю перевіреною екзаменаційною роботою. У разі незгоди з виставленою оцінкою вони мають право подати апеляцію в письмовій формі територіальну конфліктну комісію протягом трьох днів після оголошення оцінок.

Екзаменаційні роботи на руки навчаються і батькам не видаються, не копіюються і зберігаються в загальноосвітньому закладі.

В допомогу для підготовки до іспиту

Перша Гімназія, екзамен у 4 класі
Психологічна підтримка – один з найважливіших факторів, що визначають успішність Вашої дитини в здачі іспиту.

Як підтримати дитину? Існують помилкові способи, так звані «пастки підтримки». Так, типовими для батьків способами підтримки дитини є гіперопіка, створення залежності дитини від дорослого, нав’язування нереальних стандартів, стимулювання суперництва з однолітками. Справжня підтримка повинна ґрунтуватися на підкресленні здібностей, можливостей – позитивних сторін дитини.

Анкета здібностей вашої дитини

За допомогою цієї анкети, що включає дослідження різних спеціальних здібностей, ви можете з’ясувати, які з них володіє ваша дитина

Перша Гімназія, екзамен у 4 класі
Рекомендації учням

Слід виділити три основних етапи:

1) підготовка до іспитів, вивчення навчального матеріалу перед іспитом,

2) поведінка напередодні іспиту,

3) поведінка власне під час іспиту.

Короткий опис статті: іспити

Джерело: Перша Гімназія — екзамен у 4 класі

Також ви можете прочитати