Характеристики з місця роботи, зразок і шаблон для складання

17.02.2017

Характеристика з місця роботи

Характеристика з місця роботи – це діловий документ, що містить у собі оцінку особистих, психологічних, професійних та ділових якостей людини. Цей документ пишеться у вільній формі.

Характеристика з місця роботи може писатися для наступних цілей: використання всередині організації (наприклад, при переведенні з одного підрозділу в інший), надання в інші організації (наприклад, для подання до суду, військкомату).

Документ може писатися як у справжньому (якщо працівник працює на час написання документа), так і в минулому часі (якщо працівник не працює в організації).

Зміст характеристики з місця роботи

Представлений зразок характеристики з місця роботи містить наступні відомості:

  • Прізвище, ім’я, по батькові працівника;
  • Рік народження;
  • Освіта (середня, середньо-спеціальна, вищі тощо), спеціальність, найменування навчального закладу;
  • Місце роботи, посада, період роботи;
  • Перелік посадових обов’язків;
  • Заслуги і досягнення, включаючи заохочення та стягнення, якщо такі є;
  • Опис якостей працівника;
  • Дані про те, що підписано документ особі.

Рекомендації щодо складання характеристики з місця роботи

Характеристика може бути написана як на бланку організації, так і на простому аркуші паперу.

Документ необхідно підписати і завірити печаткою організації.

В особистих характеристиці варто відзначити організаторські якості (для керівників), ініціативність, взаємовідносини з трудовим колективом, наявність або відсутність відповідальності.

Варто писати правдиві відомості. Так при написанні характеристики з місця роботи до суду, особа, що підписала документ несе відповідальність за достовірність інформації.

Час роботи працівника в організації або відділі може бути будь-який, будь-які обмеження в законодавстві відсутні. Так документ може складатися особа, що пропрацювала місяць (наприклад, на випробувальному терміні).

Характеристику на керівника складається від імені вищестоящого керівника.

Короткий опис статті: характеристика з місця проживання зразок Характеристика з місця роботи пишеться у довільній формі. У розділі представлений зразок характеристики з місця роботи та рекомендації щодо складання характеристики. характеристика місце роботи, працівник, організація, зразок, рекомендації

Джерело: Характеристики з місця роботи — зразок та шаблон для складання

Також ви можете прочитати