Дистанційна форма навчання, особливості

28.06.2016

Дистанційна форма навчання

Сучасне життя вимагає від людини постійного вдосконалення своїх навичок та вмінь, а також розширення і поглиблення наявних у нього знань. І якщо раніше все закінчувалося отриманням одного вищої освіти, то тепер у кожної людини є можливість відвідувати різноманітні курси підвищення кваліфікації, освітні тренінги та семінари, а також отримувати дві та більше вищих освіти. Питання тільки один — де ж взяти на все це час? На допомогу в такій ситуації приходить дистанційна форма навчання. Що таке дистанційне навчання? У чому принципові відмінності від стаціонарного і заочного навчання? Як здійснюється процес дистанційного навчання? Відповіді на ці питання Ви знайдете в нашій статті.

Система дистанційного навчання

Отже, для початку розберемося, як влаштована система дистанційного навчання. Дистантне або дистанційне навчання – це форма навчання на відстані, яка не вимагає фізичної одномоментного присутності в одному місці викладача і студента, організована переважно в мережі Інтернет і використовує сучасні способи комунікації – аудіо-, відеотехніку та супутникові канали зв’язку.

Система дистанційного навчання має досить велику кількість переваг у порівнянні зі стаціонарним способом навчання, серед яких:

    можливість навчання у звичній комфортній обстановці, не виходячи з будинку або офісу; встановлення індивідуальних термінів і темпів навчання з урахуванням особливостей студента; розвиток здатності до самоорганізації та самостійності, необхідної для навчання, при цьому є можливість зв’язатися з викладачем та отримати необхідну консультацію; суттєва економія коштів, оскільки дистанційна освіта коштує дешевше, ніж очне в університеті; дистанційне навчання економить час і сили, необхідні для подолання відстаней, наприклад, коли студент постійно проживає в іншому місті і змушений або переїжджати в місто, в якому розташовується університет, або їздити на консультації і сесії при заочній формі навчання.

Сучасна технологія дистанційного навчання передбачає самостійне опанування студентом в інтерактивному режимі необхідних навчально-методичних матеріалів протягом певного проміжку часу, при цьому учень може самостійно вибирати послідовність і темп вивчення матеріалу. Має значення лише те, щоб до моменту здачі тесту студент був ознайомлений з усіма необхідними посібниками і виконав всі поставлені перед ним завдання. Коли процес вивчення матеріалу завершено, учень здає тест, виконує перевірочні роботи за допомогою методистів-організаторів, після чого отримує оцінку і переходить до наступного етапу навчання. На протязі всього часу навчання слухач взаємодіє з іншими студентами віртуальної групи за допомогою електронної пошти, форумів. Також будь-який вищий навчальний заклад, на базі якого можливо дистантне навчання, має спеціально розроблений сайт дистанційного навчання. При вступі на дистанційну форму навчання студент отримує свої логін і пароль, за допомогою яких він може входити на сайт, користуватися навчальними матеріалами, посібниками, а також спілкуватися зі студентами та викладачами віртуального курсу.

Зрозуміло, що основна частина навчальних матеріалів розміщується на сайті дистанційного навчання в електронному вигляді або пересилається безпосередньо по електронній пошті від викладача до студентів. У процесі навчання людини супроводжують: викладачі відповідних дисциплін, з якими можна взаємодіяти за допомогою консультацій по відеозв’язку, а також у форматі індивідуального спілкування з допомогою чату та електронної пошти, методист ресурсного центру, відповідальний за вільний доступ до бібліотеки дистанційної освіти, а також спеціаліст служби технічної підтримки.

Будь-процес дистанційного навчання складається з наступних етапів:

    власне дистанційне навчання з використанням сучасних інформаційних технологій та засобів зв’язку; аудиторне навчання на щорічній сесії, в процесі якої здаються заліки та іспити, що вимагають фізичної присутності студента і викладача, складаються плани занять на наступний навчальний період і т. д.; самостійна робота з пошуку необхідної інформації, виконання перевірочних завдань та інших контрольних робіт, необхідних для успішної здачі іспиту.

Дистанційне навчання у школі

На сьогоднішній день вчитися дистанційно можна не тільки у вищих навчальних закладах. Розвинуте в нашій країні і дистанційне навчання у школі. Як правило, клас дистанційного навчання складається з дітей, які з різних причин не можуть відвідувати щоденні заняття і складати іспити безпосередньо у школі. Найчастіше навчання дистанційно вибирають спортсмени, які постійно перебувають у роз’їздах на змаганнях, обдаровані діти, яким просто не потрібно так багато часу на освоєння необхідного матеріалу. Дистанційне навчання застосовується до часто хворіючим дітям або дітям-інвалідам, які в силу стану здоров’я не можуть регулярно відвідувати заняття в школі.

При цьому дистанційне навчання не годиться в тих випадках, коли вчитель і учень повинні безпосередньо взаємодіяти один з одним, щоб передати-отримати знання. Наприклад, по Інтернету можна навчитися грати на музичному інструменті, навчитися живопису або скульптури, танців, співу, а також неможливо оволодіти професією лікаря.

Так само, як і в системі вищої освіти, в дистанційному класі в школі є свій сайт, доступ до якого мають усі учасники освітнього процесу через логін і паролі. На цьому сайті вивішуються переліки навчальних дисциплін, графіки здачі контрольних робіт та виконання тих чи інших завдань, є й електронні журнали успішності, в яких вчителі проставляють оцінки за виконані контрольні роботи та здані іспити. Крім індивідуальної роботи є також парні та групові завдання. Для одночасної участі в освітньому процесі вчителя і учнів використовуються чати, ICQ, інтерактивне TV, телеконференції, Skype та інші програми. Для того щоб, наприклад, відправити вчителю виконану контрольну роботу, достатньо надіслати її електронною поштою або прикріпити в особистому кабінеті на сайті дистанційного навчання. Дуже важливо не просто вивчати матеріал, але також створювати нові навчальні документи під керівництвом навчальних матеріалів і за допомогою консультацій дистанційного вчителя (наприклад, створення та розміщення власної web-сторінки учня є наочним підтвердженням того, що він засвоїв навички інтернет-програмування).

Сьогодні дистанційною системою навчання може скористатися кожен незалежно від місця проживання, віку, рівня зайнятості та інших критеріїв. Важливо лише вибрати бажаний ВУЗ, спеціальність, і дізнатися про можливості навчання дистанційно саме тією спеціальністю, яка Вам подобається. Вік живи – вік учись! Неодмінно дотримуйтесь цієї народної мудрості. Ми бажаємо Вам удачі на шляху самовдосконалення!

Короткий опис статті: дистанційне навчання Дистанційна форма навчання — опис дистанційної форми навчання, а також особливості дистанційного навчання у школі

Джерело: Дистанційна форма навчання — особливості

Також ви можете прочитати