Батькам про іспиті у форматі ДПА

28.07.2015

Батькам про іспиті у форматі ДПА

Батькам про іспиті у форматі ДПА

Що потрібно знати учням та їх батькам про іспиті у форматі ДПА?

У практику сучасної школи вводиться нова модель іспиту для випускників основної школи, учнів 9-х класів.

Ця задача особливо актуальна у зв’язку з введенням в середній школі профільного навчання, що дозволяє більш повно враховувати інтереси, схильності і здібності учнів. На підставі результатів ДПА відбуватиметься зарахування до 10 класу за обраним профілем навчання. Завдання для державної (підсумкової) атестації випускників 9-х класів розробляються фахівцями Федерального інституту педагогічних вимірювань (ФИПИ).

Для більш об’єктивної системи оцінювання та створення прозорої системи відбору в профільну школу є створення муніципальних екзаменаційних комісії, які здійснюють перевірку та оцінювання робіт учнів. До складу комісій входять фахівці методичних служб, керівники загальноосвітніх закладів, представники установ початкової та середньої професійної освіти, а також батьківської громадськості.

Нова процедура проведення іспиту не передбачає присутність в аудиторії, в якій проводиться іспит, вчителя, який викладав у цьому класі. Однак, завдяки анонімності перевірки робіт учнів (комісія отримує тільки бланки відповідей, без титульного аркуша), він може входити до складу предметної екзаменаційної комісії, у функції якої входить перевірка екзаменаційних робіт і виставляння позначки.

Як підготуватися до ДПА?

Щоб успішно скласти підсумкові іспити за основну школу і витримати конкурс в гарну профільну школу, необхідно зробити декілька важливих кроків:

Об’єктивно оцінити свій актуальний рівень знань і пройти незалежне тестування з результатами навчання у 8-му класі

Спираючись на свої інтереси, профорієнтацію і результати тестування рівня знань вибрати напрямок подальшого навчання у профільній школі

Намітити програму підготовки до здачі ДПА тих дисциплін, які необхідні для вступу в профільну школу

Де буде проходити підсумкова атестація?

Пункти проведення ДПА кожен регіон визначає самостійно. Це може бути як своя, так і чужа школа. Можлива також ситуація, коли територіальним пунктом проведення іспиту з того чи іншого предмету призначається якась базова профільна школа. Наприклад, фізико-математична школа стає пунктом проведення іспиту з фізики.

Хто може перебувати разом з дітьми в аудиторії, де йде підсумкова атестація?

В аудиторії можуть перебувати організатори іспиту і незалежні спостерігачі. В ролі організаторів виступають педагоги інших шкіл, в деяких випадках, за рішенням регіону, – вчителі школи, де навчаються кандидати. Але це не може бути вчитель, який викладає в 9-х класах предмет, з якого проводиться підсумкова атестація, а також класний керівник экзаменуемых учнів. Єдине виключення російську мову. На іспиті вчитель повинен зачитати текст викладу. Тому на іспиті з російської мови в якості організаторів рекомендовано залучати вчителів початкових класів. Завдання спостерігача – стежити за тим, щоб всі процедури підсумкової атестації були дотримані. Щоб виконати свою функцію, спостерігач повинен пройти спеціальну підготовку.

Коли буде проходити підсумкова атестація?

Існує проект розкладу, згідно з яким підсумкова атестація проводиться з 27 травня по 10 червня. 27 травня випускники здають алгебру, 2 червня – російська мова, 5 або 6 червня, а також 9 або 10 червня – предмети за вибором (історію Росії, суспільствознавство, фізику, хімію, географію, біологію і геометрію). Але поки це тільки проект, який ще має пройти затвердження в Рособрнадзоре.

В ході обговорення проекту на міжрегіональному нараді було внесено пропозицію про те, щоб передбачити резервні або додаткові терміни для тих учнів, які не змогли здати один з іспитів.

Як виставляється підсумкова оцінка?

В атестат про загальну освіту курсантам, які пройшли державну (підсумкову) атестацію в умовах незалежного оцінювання у 2009 році, із загальноосвітніх предметів, затвердженим Департаментом освіти, спорту та молодіжної політики Воронезької області, виставляється наступна підсумкова оцінка:

більш висока — при різниці річної позначки та екзаменаційної позначки в один бал;

позначка, отримана як середнє арифметичне річної позначки та екзаменаційної оцінки, якщо різниця між ними становить не більше ніж один бал, при цьому округлення здійснюється в бік більш високого бала.

Навчаються, мають річні, екзаменаційні і підсумкові оцінки «5», видається атестат особливого зразка.

Випускникам, які пройшли державну (підсумкову) атестацію в умовах незалежного оцінювання, видається свідоцтво про результати державної (підсумкової) атестації в умовах незалежного оцінювання. У свідоцтві зазначаються прізвище, ім’я, по батькові учня, результати здачі іспитів з відповідних предметів.

чи Будуть учні знати заздалегідь в якому кабінеті вони будуть проходити ДПА?

Так, перед іспитами учні ознайомляться з розподілом за аудиторіями

Черговий або супроводжуючий від ОУ повідомляє учасників іспиту номер аудиторії, в якій вони будуть здавати іспит.

Також учасники іспиту можуть уточнити номер аудиторії за списками розподілу учасників іспиту за аудиторіями ОУ-ППЕ, розміщені на інформаційному стенді у вестибюлі ОУ-ППЕ.

Коли будуть відомі результати ДПА?

Результати перевірених екзаменаційних робіт випускників оголошуються загальноосвітнім закладом, в якому навчались випускники, не пізніше трьох днів з дня проведення іспиту.

Як подати апеляцію і коли? (Частина 1)

Після закінчення іспиту та виходу з аудиторії (до виходу з

ОУ-ППЕ) учасник іспиту має право подати апеляцію щодо порушення процедури проведення іспиту. Для цього необхідно звернутися до відповідальної організатору своєї аудиторії, або до керівника ОУ-ППЕ та заповнити у двох примірниках надану форму заяви про порушення процедури проведення іспиту в рамках державної (підсумкової) атестації, що організовується регіональної екзаменаційною комісією в умовах незалежного оцінювання. Один примірник передається уповноваженому представнику РЕК в ОП-ППЕ, другий примірник залишається в учасника іспиту.

Апеляція не приймається:

після виходу учасника іспиту з ОУ-ППЕ;

з питань змісту та структури Кімів із загальноосвітніх предметів;

з питань, пов’язаних з порушенням учасником іспиту інструкції з виконання роботи.

Апеляція розглядається регіональної конфліктної комісією Воронезької області протягом трьох днів з дня подачі заяви учасником іспиту і приймається одне з таких рішень:

апеляція відхиляється, якщо обставини, викладені в ній, визнаються неістотними або не підтверджуються; апеляція задовольняється, якщо факти, викладені в ній, мали істотний вплив на результати іспиту. У цьому випадку учаснику іспиту надається можливість здачі іспиту з даного загальноосвітнього предмета в інший (резервний) день.

Результат іспиту, про порушення процедури учасником якого іспиту була подана апеляція, визнається недійсним, а учаснику іспиту призначаються дата і місце повторної здачі іспиту з відповідного предмета.

Випускник має право на об’єктивне оцінювання виконаної ним екзаменаційної роботи у відповідності з вимогами державного освітнього стандарту основної загальної освіти. Випускник і його батьки (законні представники), не згодні з оцінкою, отриманої на іспитах в умовах незалежного оцінювання, а також у випадках порушень процедури іспитів, що призвели до зниження позначки, мають право подати апеляцію в письмовій формі в РКК через уповноваженого представника РЕК в терміни, встановлені Положенням про неї (див. нижче).

Порядок подання і розгляду апеляцій.

Право подання апеляції мають випускники, які брали участь у державної (підсумкової) атестації в умовах незалежного оцінювання.

Апеляцією визнається аргументовану письмову заяву:

про порушення процедури проведення державної (підсумкової) атестації в умовах незалежного оцінювання загальноосвітнього предмета в ОП-ППЕ, при цьому під порушенням процедури розуміються будь-які відступи від встановлених вимог до процедур проведення іспитів в ОП-ППЕ, які могли зробити істотний негативний вплив на якість виконання екзаменаційних робіт випускниками;

про незгоду з виставленими балами (позначкою).

Апеляція не приймається:

з питань змісту та структури екзаменаційних завдань (контрольно-вимірювальних матеріалів) з загальноосвітніх предметів;

з питань, пов’язаних з порушенням випускником правил щодо виконання екзаменаційної роботи.

Як подати апеляцію і коли? (Частина 2)

Заява про порушення процедури проведення іспиту в рамках державної (підсумкової) атестації в умовах незалежного оцінювання (Додаток № 1), подається випускником безпосередньо в день проведення іспиту до моменту його виходу з ОУ-ППЕ керівникові

ОУ-ППЕ. В цілях перевірки викладених в апеляції фактів про порушення процедури проведення іспиту керівником ОУ-ППЕ створюється комісія і організується проведення службового розслідування. Результати службового розслідування оформляються у формі протоколу службового розслідування щодо апеляції щодо порушення процедури проведення іспиту (Додаток № 2), який разом з апеляцією передається в комісію через територіальних уповноважених представників РЕК.

Заява за результатами державної (підсумкової) атестації в умовах незалежного оцінювання (апеляція про незгоду з виставленими балами (позначкою) (Додаток № 3), подається випускником або його батьків (законним представником) до комісії або керівником навчального закладу, в якому випускник ознайомився з офіційними результатами іспиту. Керівник навчального закладу, який прийняв апеляцію, повинен відразу ж передати її текст територіальному уповноваженому представнику РЕК, який, у свою чергу, передає подану апеляцію для розгляду в комісію.

Термін прийому апеляцій про незгоду з виставленими балами (позначкою) після офіційного оголошення результатів іспиту та ознайомлення з ними випускників становить 3 дні.

Апеляція, як правило, розглядається протягом 3-х днів після її подачі.

Випускник має право бути присутнім при розгляді апеляції. З випускником має право бути присутнім при розгляді апеляції один з його батьків (законних представників). Батько (законний представник), присутній при розгляді апеляції, повинен мати при собі документ, що посвідчує його особу.

Голова та члени комісії не вправі відмовити випускнику і його батьків (законного представника) бути присутнім при розгляді апеляції.

Розгляд апеляції проводиться в спокійній і доброзичливій обстановці. Випускнику, яка подала апеляцію, має бути надана можливість переконатися в тому, що його екзаменаційна робота перевірена й оцінена згідно з установленими вимогами та критеріями. Розгляд апеляції не є переекзаменуванням.

Як подати апеляцію і коли? (Частина 3)

При розгляді апеляції щодо порушення процедури проведення державної (підсумкової) атестації випускників в умовах незалежного оцінювання комісія досліджує матеріали службового розслідування (висновок комісії, організованої за ініціативою керівника ОУ-ППЕ, з додатком документів і матеріалів, зібраних в рамках службового розслідування), встановлює, чи могли вплинути допущені порушення на якість виконання екзаменаційної роботи, та виносить одне з наступних рішень:

про відхилення апеляції, якщо викладені в ній відомості про порушення процедури проведення державної (підсумкової) атестації в умовах незалежного оцінювання не підтвердилися і/або не вплинули на результат виконання екзаменаційної роботи;

про задоволення апеляції, якщо викладені в ній відомості про допущені порушення процедури проведення державної (підсумкової) атестації в умовах незалежного оцінювання підтвердилися і вплинули на якість виконання екзаменаційної роботи.

В останньому випадку результат проведення державної (підсумкової) атестації в умовах незалежного оцінювання підлягає анулюванню, у зв’язку з чим протокол про розгляд апеляції передається в регіональну екзаменаційну комісію.

Які ручки потрібні для іспиту?

Вимоги до ручок тільки одне – якість. Не повинні бруднитися або писати з пропусками Будуть допущені до іспиту учні мають «2» в році?

До державної (підсумкової) атестації в умовах незалежного оцінювання допускаються випускники, які мають річні оцінки з усіх загальноосвітніх предметів навчального плану за IX клас не нижче задовільних, а також навчаються, мають незадовільну річну позначку з одного предмета, з обов’язковою здачею іспиту з цього предмету в відповідності з Положенням про ДПА. (див. нижче)

Державна (підсумкова) атестація учнів, які засвоїли навчальні програми основного загальної освіти, проводиться з російської мови та алгебри (обов’язкові іспити) для всіх випускників муніципальних загальноосвітніх установ в умовах незалежного оцінювання (за винятком дітей-інвалідів, випускників, які навчаються за станом здоров’я на дому, які навчаються за програмами компенсуючого навчання, в оздоровчих закладах санаторного типу для дітей, які потребують тривалого лікування, перебували у лікувально-профілактичних установах більше 4 місяців, які навчаються у вечірніх (змінних) загальноосвітніх школах, відкритих (змінних) загальноосвітніх школах, центри освіти, вечірніх (змінних) загальноосвітніх школах при виправно-трудових установах (ВТУ) і виховно-трудових колоніях).

Випускникам, які обрали іспити за вибором із числа предметів: біологія, фізика, хімія, історія, суспільствознавство, надається право добровільного вибору форми складання іспитів: у традиційній формі або в умовах незалежного оцінювання

Як бути, якщо учень на іспиті отримав «2»?

Додаткові і повторні строки проведення державної (підсумкової) атестації для учнів, які пропустили державну (підсумкову) атестацію з поважних причин або одержали незадовільну оцінку, встановлюються Міністерством освіти Московської області. Терміни проведення будуть відомі разом зі строками проведення основних випробувань.

Будуть консультації перед іспитом?

— Так.

Можна піти з іспиту достроково?

Так. Учень попереджає організатора аудиторії і слід його інструкцій.

чи Можуть учні виходити з аудиторії у період іспитів?

біологія

географія

історія

суспільствознавство

іноземні мови (англійська, французька, німецька, іспанська мови)

інформатика

Державні органи управління освітою суб’єктів Російської Федерації можуть додатково ввести один іспит, в тому числі випробування з профільних предметів у загальноосвітніх школах (класах) з поглибленим вивченням окремих предметів. Загальна кількість іспитів у 9 класах не повинна перевищувати п’яти.

Видача атестатів

В атестат виставляються підсумкові оцінки з предметів, які вивчалися випускником у класах другої ступені загальної освіти.

Випускникам 9 класу, що мають річні, екзаменаційні і підсумкові оцінки «5», видається атестат про загальну освіту особливого зразка.

Неповнолітні учні 9 класів, не допущені або не пройшли ДПА, за бажанням батьків або законних представників залишаються на повторне навчання або отримують довідку про навчання встановленого зразка.

Особам, які одержали довідку, тільки через рік надається право пройти державну (підсумкову) атестацію у формі екстернату. При цьому раніше проходили ДПА здають іспити з тих предметів, з яких у довідці виставлені незадовільні оцінки.

Випускники 9 класу загальноосвітнього установи, що бажають продовжити навчання в профільних класах III ступені загальної освіти, здають два іспити з предметів, відповідним даним профілем навчання.

Рішення про допуск до ДПА приймається педагогічною радою навчального закладу і оформляється наказом не пізніше 25 травня.

Права та обов’язки осіб, які навчаються

Випускники приходять вчасно на іспити державної (підсумкової) атестації в ОП-ППЕ. Спізнілі допускаються на іспит за рішенням керівника ОУ-ППЕ у випадках, якщо їх поява не буде перешкоджати нормальному ходу іспиту.

На кожному екзамені випускники повинні мати письмові приналежності, а на іспитах з математики та фізики — також креслярські приналежності.

На іспитах випускникам забороняється мати при собі та користуватися будь-якими технічними засобами, письмовими виданнями і матеріалами.

При порушенні порядку проведення державної (підсумкової) атестації та відмову від його дотримання випускник може бути видалений з іспиту.

Видача атестата про загальну освіту та нагородження випускників

Задовільні результати ДПА умовою видачі випускникам документа державного зразка про рівень освіти — атестата про загальну освіту (далі — атестат), форма та порядок видачі якого затверджуються Міносвіти Росії.

В атестат випускника, який отримав задовільні результати на державної (підсумкової) атестації виставляються підсумкові оцінки:

Підсумкові оцінки визначаються як середнє арифметичне річних оцінок випускника за 8, 9 класи і виставляються в атестат цілими числами у відповідності з правилами математичного округлення.

Короткий опис статті: іспити

Джерело: Батькам про іспиті у форматі ДПА

Також ви можете прочитати